LÄS PÅ WEBBEN

"Börja om från början med skolan"

Både den offentliga debatten om skolan och det fackliga arbetet för lärarna behöver börjar om från början i stället för att justera detaljer. Det nya läraravtalet är ännu ett exempel på det, hävdar grundarna av tankesmedjan Balans i en debattartikel.

Vi fortsätter vår artikelserie om administrationsbördan i spåren av New Public Management i välfärden. Den här gången om hur lärarutbildningen ska förbereda lärarna för marknadisering och dokumentationskrav.

Föreningen Egenanställdas intresseförening och Stephen Schad fortsätter sitt arbete med att göra egenanställning till en vedertagen form på arbetsmarknaden. I en ny a-kassa tänker man utnyttja tolkningsutrymmet i a-kassereglerna så att egenanställda inte ses som företagare när de saknar uppdrag.

Och så går vi igenom vad vi kan förvänta oss av las-utredningen nästa vecka. "Det ser rätt bra ut", konstaterar en av utredarna, Dan Holke.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Skoldebatten behöver en omstart

Den skolpolitiska debatten måste handla om grundläggande systemfrågor, inte om förändringar på marginalen. Det skriver Marcus Larsson och Åsa Plesner från tankesmedjan Balans som kräver konkreta alternativ till new public management inom skolsektorn.


Kritiskt tänkande viktigt för att möta nya krav på lärare

En viss administration har alltid funnits i läraryrket. Det menar Monica Johansson, ställföreträdande chef för utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet. Däremot anser hon att det är viktigt att lära studenterna kritiskt tänkande för att möta de nya utmaningar i lärarrollen som exempelvis den ökade pressen kring att skolor jämförs med varandra innebär. Men fokus måste vara undervisning, inte administration.


Lagförslag om las om en vecka: ”Ser rätt bra ut”

"Vi genomför de förändringar som finns i överenskommelsen mellan parterna”, säger Dan Holke, IF Metalls representant i utredningens referensgrupp. Arbetsvärlden går igenom vad vi kan förvänta oss av las-utredningen nästa vecka.


Fler arbetsgivare ledde till högre löner bland apoteksanställda

När fler arbetsgivare till följd av apoteksreformen 2009 etablerade sig i Sverige så steg de anställdas löner, enligt en rapport från IFAU. – Studien illustrerar att yrken med högspecialiserad arbetskraft och relativt få arbetsgivare kan se bättre löneutveckling om fler arbetsgivare tillkommer, säger rapportförfattare Anna Thoresson.


Ny a-kassa vill underlätta för egenanställda

Uppdragsarbetarnas a-kassa ska bli lösningen på många av de svårigheter som egenanställda i dag har med att få ersättning vid arbetslöshet. Det hoppas Egenanställningsföretagens branschorganisation som påbörjat processen med att söka medlemmar. Minst 10 000 medlemmar behövs för att få starta en egen a-kassa.


Akavia: Släpp siffermålen – civilanställda behövs också inom Polisen

Fackförbundet Akavia vill att Polismyndigheten måste ändra sitt förhållningssätt till hur många civilanställda som behövs. De anser att polisen borde släppa sitt fokus på siffermålen att 70 procent ska vara poliser och 30 procent civilanställda. En anledning uppges vara att det är viktigt att kunna möta en mer komplex brottslighet.