LÄS PÅ WEBBEN

Krisens konsekvenser i regioner och kulturen

Forskning visar att ekonomiska kriser skapar och ökar klyftorna mellan olika delar av landet. Nedläggningen av pappersbruket i Borlänge kom snabbare på grund av pandemin. Den har samtidigt aktualiserat osäkerheten kring vad Arbetsförmedlingens neddragningar innebär i praktiken för den statliga arbetsmarknadspolitiken när ett samhälle hamnar i kris. 

Vi har dykt ner i två alldeles färska rapporter om kultursektorn under pandemin. Båda visar att regeringens stöd missar de mest utsatta kulturarbetarna, som vittnar om att de upplever ett stort svek från samhället. 

Och så fortsätter vår serie om New Public Management - en långvarig trend i välfärden som får lärare att lämna yrket. 

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Lågkonjunktur skapar bestående regionala klyftor

Enligt en ny studie från IFAU medförde finanskrisen såväl som 90-talskrisen ihållande inkomstskillnader mellan individer bosatta i olika delar av landet. "Personer från hårdare drabbade kommuner har halkat efter", säger Mattias Engdahl, en av forskarna bakom rapporten.


Kommunen tar taktpinnen i Borlänges krisberedskap

När 440 jobb försvinner på ett bräde i en kommun som Borlänge kan konsekvenserna bli stora. Därför tar nu kommunen i taktpinnen för att samordna krafterna i samhället utanför pappersbruket. Oron finns för att omstöpningen av Arbetsförmedlingen ska minska stödet från den statliga arbetsmarknadspolitiken.


Attendo-exemplet visar svårigheter med flera lagar

Kvinnan som slog larm om missförhållanden i Attendos vård av äldre under coronapandemin verkar ha agerat helt enligt lagen. Men med flera olika lagar om meddelarskydd och visselblåsning kan det vara svårt att vet hur man gör rätt, konstaterar TCO:s expert Lise Donovan.


Allmänheten föredrar mänskliga beslutsfattare

Skepsisen mot algoritmbaserat beslutsfattande är stort hos allmänheten såväl hos de tjänstemän som ska avlastas av digitaliseringen. Det visar en ny studie från SSR.


Räcker publikens stöd för att rädda kulturen efter krisen?

Magdalena Andersson säger till Arbetsvärlden att kultursektorn är de som utnyttjar stöden till frilansar mest. Det räcker inte menar fackförbundet Scen och Films ordförande Simon Norrthon.


M vill halvera långtidsarbetslösheten på tre år – inspireras av Danmark

Moderaterna satsar 10 miljarder kronor i skuggbudgeten på ett jobbpaket med en tillfällig jobbpremie inspirerad av Danmark. Långtidsarbetslöshet beskrivs som till stor del ett invandringsproblem. "Det är helt klart så att långtidsarbetslösheten inte hade varit lika hög om vi inte hade haft en så hög invandring de senaste tio åren", säger Elisabeth Svantesson (M), ekonomisk-politisk talesperson, till Arbetsvärlden.


Lärare lämnar yrket på grund av den ökade administrationen

Allt mer tid läggs på administration, rapporter och utvärderingar medan tiden till undervisning minskar. Lärarnas yrkesroll har förändrats på grund av new public management och många lärare funderar på att lämna yrket.


Debatt: Farligt att motarbeta skyddsombuden i pandemin

De borgerliga vill inte ge rätt för skyddsombuden att besöka alla arbetsplatser med kollektivavtal. I pandemin innebär detta ett hot mot arbetares hälsa, menar Diyar Cicek, förbundsstyrelseledamot, SSU och Jonas Eriksson, ungdomsansvarig Elektrikerförbundet.