LÄS PÅ WEBBEN

Pandemins allvarliga konsekvenser börjar synas

IFAU:s forskare varnar nu för långsiktiga samhällskonsekvenser när barn och unga drabbas av pandemins effekter. Läs om varför vissa kan vara mer utsatta än andra grupper av krisen. Och AFA-försäkring satsar nu många miljoner på forskningsprojekt som ska vrida och vända på effekterna av covid i arbetslivet. 

Alldeles färsk svensk forskning visar oväntat resultat: medielandskapet kanske inte alls är så polariserat som det påstås!

Och så har chefredaktören läst en rapport om fackets affärsidé från centerprofilerade tankesmedjan Fores.

Trevlig läsning!

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Pandemin riskerar att slå hårt mot unga utan socialt skyddsnät

Skolfrånvaron och svårigheterna för unga att etablera sig på arbetsmarknaden har ökat under coronapandemin. Detta konstaterar forskare i en ny rapport från IFAU, där man varnar för stora långsiktiga samhällsekonomiska kostnader om inte rätt åtgärder sätts in.


Debatt: Män har tagit större ansvar i hemmet under pandemin

Män har avsett mer tid för sina barn och hushållarbete under pandemin än tidigare. Ann-Therése Enarsson, vd på tankesmedjan Futurion, skriver att distansarbetet har inneburit steg mot ökad jämställdhet och minskat arbetstidsgap.


Ny forskning: Polariseringen ökar inte i Sverige

Det finns i själva verket få tecken på att polariseringen ökar i samhället eller att människor lever i filterbubblor till följd av det nya medielandskapet. Det menar medieforskaren Peter M Dahlgren, som är aktuell med en ny avhandling på temat.


Tidningsdöd bidrar till ökad radikalisering

Vad innebär presidentskiftet för synen på medier och journalistik? Karin Pettersson, Aftonbladet, Lars Nord, Mittuniversitetet och Ulrika Hyllert, Journalistförbundet, svarar.


Ledare: Är medlemsrekorden under pandemin bara ett hack i kurvan?

En ny rapport från tankesmedjan Fores pekar på fackens usla affärsidé. Men också på vägar att öka organisationsgraden, även efter coronapandemin.


Krönika: Därför är Tesla värt mer än Sveriges BNP

Den finansiella modell som vi har valt att styra efter, där finansiellt värdeskapande satts som främsta drivkraft, är tyvärr ohållbar. Det handlar då inte endast om klimatet eller miljön, utan om var det samlade kassaflöde som ska underbygga dessa värderingar ska komma ifrån.


EU-parlamentet vill reglera rätten att inte vara uppkopplad utanför arbetstid

Efter direktivet om minimilöner kommer ett nytt hot mot den svenska modellen. EU-parlamentet föreslår ett direktiv med liknande utformning. Svenska EU-parlamentarikers röster var splittrade.