LÄS PÅ WEBBEN

Integritetsregler fördröjer vaccinering

Kommunerna måste samla in medgivande från brukare med hemtjänst för att få dela information med regionerna som ska erbjuda vaccinering. Arbetsvärldens rundringning visar att ingen kommun vi kommit i kontakt med ännu startat vaccineringen av hemtjänstbrukare. Vissa kommuner har inte ens kommit igång med att samla in medgivandena.

När den nya arbetsrättslagen så småningom antas, vad kommer då att skilja de arbetstagare och arbetsgivare som ingår i överenskommelsen mellan PTK, Svenskt näringsliv, Kommunal och If Metall, från alla andra? Vi har hela listan på de tänkta skillnaderna.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


Vaccinationer inom hemtjänsten dröjer

Trots att personer med hemtjänst tillhör den riskgrupp som ska vaccineras i den första fasen har vaccinationerna inte kunnat påbörjas.


Så blir skillnaden mellan dem som skrivit på las-uppgörelsen och alla andra

Först ska den nya lagstiftningen på plats. Sedan ska detta byggas på med ett nytt huvudavtal som PTK, Svenskt Näringsliv och delar av LO avtalat. Hos undertecknarna kommer fler att undantas från turordningen. Men i gengäld får man större resurser för omställning.


Fack och arbetsgivare rasar mot Arbetsmiljöverkets ”förenkling”

Den föreslagna ”enklare” regelstrukturen får precis omvänd effekt när Arbetsmiljöverket ser över sina föreskrifter, menar såväl facken som Svenskt Näringsliv. TCO varnar för att de föreslagna förändringarna innebär en försämrad skyddsnivå för arbetstagarna.


”Arbetslösheten dröjer sig kvar”

Inte förrän om tre, fyra år når arbetslösheten ner till de nivåer som gällde före krisen. Citi groups global chefsekonom, Catherine Mann, oroar sig för den långsamma återhämtningen i Europa.