LÄS PÅ WEBBEN

Spel om minimilöner

Kampen om minimilönerna intensifieras. De nordiska facken börjar komma fram med skiljda lösningar.

Gå gärna med i Arbetsvärldens nya Facebookgrupp "Arbetsmarknadsutskottet"! Där diskuterar vi arbetsmarknadsfrågor och arbetslivets utveckling med fler som jobbar med detta professionellt. Vi hoppas på givande diskussioner och dialog - det bygger på att du går med och deltar i samtalet!

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum


LO vill se kompromiss om minimilöner

Spelet om minimilönerna i EU fortsätter. LO är redo för en kompromiss i form av en icke bindande rådsrekommendation. Även regeringen har varit inne på den linjen i diskussioner med kommissionen.


Finska fack positiva till direktiv om minimilöner

Trots att Finland reglerar löner via kollektivavtal är facket positivt till ett EU-direktiv om minimilöner. Man bedömer att det inte inskränker den finska modellen.
– Vi anser att direktivet uppfyller det villkoret, säger Maria Häggman på finländska motsvarigheten till TCO.


Ny Facebookgrupp!

I "Arbetsmarknadsutskottet" diskuterar vi arbetsmarknadspolitik, arbetslivsforskning och frågor som rör arbetsmarknadens utveckling. Gruppen är öppen för alla intresserade att delta i, men riktar sig särskilt till politiker, forskare, fackligt engagerade och journalister. Gå med direkt!


Debatt: De kriminella gängen älskar vår ojämlika skola

Svensk skola är en tickande bomb som slits isär av segregation. Vi kan inte fortsätta tillåta att så många elever med socioekonomiska svårigheter går ut grundskolan utan fullständiga betyg, skriver rektorn Linnea Lindquist.


Ledare: Hon är symbolen för amerikansk demokrati

År 2018 förlorade Stacey Abrams guvernörsvalet i Georgia. I år kan hon få en gruvlig revansch om Biden vinner delstaten.


Facket vill ta över från tandlös DO

Diskrimineringsombudsmannen klarar inte av att sköta tillsynen av lönekartläggningar. Det menar Unionen som nu vill ta över arbetet. Förbundet får medhåll från tidigare JämO Lena Svenaeus, som publicerar en ny rapport om DO på Arena Idé.


Podd: Sjukförsäkringen måste förändras

Vi har inte en rättssäker sjukförsäkring idag, enligt statsvetaren Niklas Altermark som skrivit boken Avslagsmaskinen. Både regelverket och tillämpningen på Försäkringskassan måste ändras menar han.


Mattias Dahl: Jag tycker inte LO ska vara med i diskussionerna

Arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv sträcker inte ut hand till LO för att få med dem på las-överenskommelsen. Inte heller tänker arbetsgivarna agera för att hindra Vänsterpartiet från att skapa en regeringskris.


Satir: SVT söker USA-experter

Det slutgiltiga resultatet i det amerikanska presidentvalet drar ut på tiden. Väntan har lett till en akut brist på expertkommentatorer med kunskaper om USA:s politik och samhällsliv.


Debatt: Nya a-kasseförslaget – allt annat än flexicurity

I dagarna ska remissvaren rörande a-kasseutredningen vara inne. I svallvågorna runt Las har den här frågan kommit i skymundan. Det är olyckligt eftersom den i grunden ändrar föreställningen om värdet av kompetens, utbildning och rätt matchning på arbetsmarknaden. Och det i ett arbetsliv som skriker efter hög kompetens.


Debatt: Arbetsmiljöarbetet i skolan fungerar inte

Bara var fjärde medlem beskriver att det systematiska arbetsmiljöarbete vi kommit överens om med kommunerna, bedrivs på deras skola. När vi ska teckna nytt avtal med vår nuvarande motpart SKR, finns det inga garantier för att det vi tecknar ned faktiskt sedan också genomförs i alla kommuner. Därför krävs att staten tar över huvudmannaskapet, skriver Lärarnas Riksförbunds ordförande, Åsa Fahlén.