LÄS PÅ WEBBEN

PTK arbetar för lagstiftning

På den offentliga sidan finns partslösningar om anställningsskydd sedan de kommunala parterna gjorde upp i våras. I staten finns det sedan länge ett avtal. PTK anser nu att politikerna bör acceptera PTK:s och Svenskt Näringslivs uppgörelse för privatanställda tjänstemän.

På onsdag nästa vecka, kommer EU-kommissionen att presentera ett rättsligt bindande direktiv om europeiska minimilöner. Trots de nordiska parternas protester. Det uppger chefen för det fackliga Brysselkontoret för Arbetsvärlden.

Trevlig läsning,

Mikael Feldbaum, chefredaktör


PTK vill se lag efter las-uppgörelsen

PTK och Svenskt Näringsliv vill ha ny lagstiftning som bygger på deras överenskommelse om anställningsskydd och omställning. En lag som skulle innebära mer omfattande undantag från turordningsreglerna.
– Vi går med på en sådan försämring för att få andra fördelar, säger Martin Wästfelt, PTK:s och Unionen förhandlingschef.


Medlingsinstitutet säger nej till las-utredningen

Medlingsinstitutet vill inte att reformeringen av arbetsrätten ska baseras på las-utredningen, vilket framgår av myndighetens remissvar.
– Det är parterna själva som är bäst på att bedöma vad som är balanserade förslag, säger generaldirektören Irene Wennemo i en kommentar.


Fackligt nej till avtalsförslag inom industrin

Facken inom industrin säger nej till hemställan från opo medan arbetsgivarna säger ja. "Nivån är oacceptabelt låg. Frågor om konflikt kommer nu upp i våra delegationer", säger Camilla Frankelius förhandlingschef hos Sveriges ingenjörer.


Uppgifter: EU-kommissionen lägger fram direktiv om minimilöner

EU-kommissionen lägger på onsdag i nästa vecka fram ett förslag på tvingande direktiv om minimilöner. Det uppger Carl-Albert Hjelmborn på fackens Brysselkontor för Arbetsvärlden och kallar beslutet väldigt beklagligt.


Sverige accepterar rekommendation om minimilöner

EU-kommissionen kommer att lägga fram sitt förslag om en reglering av minimilönerna på Europanivå redan på onsdag i nästa vecka. Inför offentliggörandet har den svenska regeringen öppnat dörren för att ställa sig bakom en icke bindande rådsrekommendation.


Arbetslösheten minskar men AF tror inte det består

Arbetsmarknaden har ljusnat något, och just nu sjunker arbetslösheten sedan ett par månader tillbaka i Arbetsförmedlingens statistik. Men bakom siffrorna finns flera faktorer som är tillfälliga, och arbetsmarknadsanalytikerna tror att siffrorna blir dystrare igen framåt vintern.